Halmstad

Halmstad kommun höjer taxor

Flera taxor höjs från årsskiftet i Halmstad - det beslutade kommunens ledningsutskott.

Bland annat höjs Renhållningstaxan med 85 kronor per år. Å engångsavgiften för att en nybyggd fastighet ska få tillgång till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna förändras. För småhus höjs den så kallade anläggningsavgiften med 2250 kronor och för flerbostadshus med 19 750 kronor.     Samtliga förslag ska slutligen beslutas om i kommunfullmäktige.