Borg vill underlätta för fler korttidsjobb

1:48 min

Finansminister Anders Borg vill öka trycket på arbetsmarknadens parter för att underlätta, särskilt för unga, att komma in på arbetsmarknaden.

Om parterna kan avtala om olika typer av korttidsjobb eller att anställda kan gå ner i arbetstid i kristider, kan regeringen sänka arbetsgivaravgifter eller ändra a-kasseregler.

– Tyskland, Österrike och Holland har ju den typen av system där man reducerar arbetstiden, får ner lönekostnaderna, har någon typ av utbildningsinnehåll och därför blir det lättare för företag att behålla personalen. Jag tycker att det är bra att parterna ser över de här frågorna. Finns det en möjlighet för oss att bidra till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter under en period, om det sedan är tre, sex eller nio månader det får vi titta på. Det är en sak där vi kan underlätta trepartssamarbete för att öka omställningsförmågan i svensk ekonomi.

Skulle det gälla i så fall vissa branscher, vissa yrken eller hur skulle det vara konstruerat?

– Det måste ju vara så att vi erbjuder en generell lösning, sedan är det upp till parterna att överväga om de är beredda att ta fram grundmodeller till sådant.

Vad kan du tänka dig mer än arbetsgivaravgifter för att öka trycket?

– Till att börja med måste ju parterna föra diskussioner med varandra om omställningsregler och omställningstrygghet och är det någon del av detta där vi kan spela en roll, till exempel för att underlätta för att fler får tillgång till a-kassa eller vad det nu kan röra sig om, då får vi naturligtvis titta på det. Men det bygger naturligtvis på att parterna själva är beredda att föra fram frågor kring instegsjobb för unga och se över kompetensregler och annat.

Varför skulle parterna vilja komma överens med de här vaga löftena om att hjälpa till?

– Jag tror att det finns en öppenhet både från Sacos och TCO:s sida att ta ett mer modernt perspektiv på arbetsmarknaden och bara det lägger ett tryck på LO att ha en större öppenhet. Och det är väl självklart att om vi kan hitta modeller för korttidsarbete, ja då underlättar vi för människor att vara kvar i arbete och det borde väl vara ett starkt intresse för de fackliga organisationerna, säger finansminister Anders Borg,

Anders Borg upprepade i dag att regeringen vill stoppa riskkapitalbolag från att undgå skatt genom koncerninterna räntekonstruktioner. Det är oacceptabelt att vinsterna går till skatteparadis i stället för att beskattas i Sverige, sade han.