Bygget av Citybanan

Firman tvingades flytta

1:47 min

Arbetena i samband med bygget av Citybanan under Stockholm har stor påverkan på många boende och företag som bor i de områden där banan dras fram. En av dem vars företag har drabbats är Rolf Söderstam som tvingades flytta sin kakelbutik från lokalen på Vanadisvägen där den funnits i 21 år:

– I och med att vi låg en halv trappa ner så insåg vi ganska snabbt att rent arbetsmiljömässigt så skulle vi inte stå ut att jobba där. Det gick inte ens att kommunicera sinsemellan och telefon var det nästan omöjligt att prata i. Sen har vi hanteringen av våra varor och så vidare, med deras etablering utanför så blev det omöjligt för oss, säger Rolf Söderstam.

Vad tror du hade hänt om du inte hade flyttat?

– Bedömningen som vi gjorde var att vi aldrig hade överlevt där uppe. Vi hade inte kunnat hantera vår verksamhet där, säger Rolf Söderstam.

Bygget av Citybanan påverkar cirka 36 000 hushåll och företag i Stockholm. För Rolf Söderstam och hans företag fick tågtunneln stora konsekvenser.

Ett högt plank skymde butiken för förbipasserande, tillfarten till huvudentrén stängdes av och bullret var så högt att det inte gick att prata med varandra i butiken. Rolf Söderstam insåg ganska snart att om hans företag skulle överleva så var han tvungen att flytta, något som hittills några företag gjort av samma anledning.

Rolf Söderstam hittade en ny lokal och fick efter förhandlingar med Citybanan en viss ekonomisk ersättning för de skador hans rörelse lidit. Men att flytta företaget var tufft.

– Det var en väldigt tung period att göra själva flytten, och det är ingenting man gör frivilligt. Sedan är det ju uppstart och sådana där grejer så naturligtvis har det blivit en nedgång. Att tala om att man finns på ny plats, det kostar ju fruktansvärda pengar i den här staden. Så att det är tufft för oss men vi får väl hoppas att det kommer något gott utav det, säger Rolf Söderstam.