Ronneby

Naturum Blekinge får pris - "Uppmuntrar och inspirerar"

Naturum Blekinge i Ronneby Brunnspark får pris som årets naturum. Det är Naturvårdsverket och Centrum för Naturvägledning vid Sveriges Lantbruksuniversitet som ger ut priset.

De säger att Naturum Blekinge får priset för att dom med nya metoder och ny teknik uppmuntrar och inspirerar besökarna till naturkontakt och nyfikenhet i naturen.

Naturum är besöksplatser i skyddade områden där besökaren kan få mer information innan man ger sig ut i området. Naturum Blekinge är ett av de 29 som finns i landet. Här finns information och utställningar om hela länets naturområden och kulturlandskap.

Motiveringen:
"Med nya metoder, ny teknik och med ett engagemang utöver det vanliga uppmuntrar och inspirerar naturum Blekinge besökarna till naturkontakt och nyfikenhet i naturen. Naturum Blekinge skapar förståelse och känsla för naturen och dess värden. Naturum Blekinge fungerar som inspiration till andra naturum och är en god ambassadör för naturum i Sverige!"