Mindre bekämpningsmedel av ekokaffe men det behövs mer forskning om andra miljöeffekter

8:55 min

Igår kunde vi rapportera i vetenskapsradions nyheter att en ekomärkning på kaffe verkar driva på att fler kaffeodlare i Colombia börjat odla utan kemikalier och konstgödsel. Idag har den etiska märkningen fairtrade tänkt samla mer än 500 000 personer till världens största Fair trade fika runt Sverige och imorgon startar ett vetenskapligt möte i Stockholm om effekterna av miljömärkningar.

– Kaffe är en väldigt viktig vara när det gäller miljö och sociala aspekter. Den odlas i tropiska områden som är biologiska hotspots och där odlingen påverkar artrikedomen. Dessutom kan kaffeodling ge erosion eftersom det ofta odlas på branta bergssidor och så påverkas också vattenresurserna i området kraftigt, säger Mark Sanctuary, som är forskare på Miljöinstitutet IVL och chef för MISTRAs forskningsprojekt runt miljöpåverkan av global handel Entwined.

Vi svenskar dricker näst mest kaffe i världen, drygt 3 koppar om dan, det blir 9 kilo om året. Men färre än vart tionde inköpt kaffepaket är KRAV-certifierat eller bär Fair trade-märke.

Trots att kaffe och bananer tillhör de allra mest besprutade livsmedlen i våra butiker. Flera av bekämpningsmedlen som används är dessutom förbjudna i Sverige, som parakvat, som kan leda till akuta förgiftningar och till och med dödsfall bland odlarna. Det är det starkaste skälet till att köpa ekologiskt kaffe enligt KRAVs regelchef Lars Hällbom.
Rapport från Naturskyddsföreningen om kaffe Miljöinformation från kaffebranchen

Fair trade förbjuder också användning av en hel del kemiska medel när de märker sitt kaffe, men främst handlar Fairtrade-certifiering om att motverka barnarbete, garantera odlarna ett minimipris när världsmarknaden åker berg och dalbana och att de organiserar sig tex i ett kooperativ. Dessutom ska en del av vinsterna investeras i produktionen och samhällsförbättringar som att bygga en skola, borra en brunn eller dra fram elektricitet.

– Genom ekonomisk handel så vill vi förbättra de ekonomiska villkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer. Vi tror att vill vi bekämpa fattigdom så måste vi också vara beredda att betala vad varan faktiskt kostar, säger tf generalsekreteraren Emma Rung på Fair trade.
Rapport beställd av Fairtrade om effekter Rapport om kaffe från kooperation utan gränser

Flera avslöjande reportage under senare år har visat att fairtradereglerna inte alltid efterlevs av odlarna och Emma Rung erkänner att det är svårt att undersöka att allt följs till punkt och pricka i fattiga u-länder, men att när Fair trades kontroller upptäcker fel så rättas de omedelbart till.

Det finns också en kritik från ekonomer som menar att Fair trade-systemet sätter den fria marknaden ur spel när de garanterar odlarna ett minimipris. Helena Johansson är nationalekonom på Agrifood vid Lunds universitet och har utrett rättvisemärkningen och kommer fram till att det är lönsamt för kaffebönder när världsmarknadspriset är lågt, eftersom de garanteras ett minimipris, men att det aldrig kan bli något för alla.

– Det är bara en del som kan omfattas av det här minimipriset resten hamnar utanför och det är viktigt att man inte undviker att köpa icke rättvisemärkta produkter för de kan också många gånger bidra till att hjälpa fattiga jordbrukare i tredje världen, anser Helena Johansson på Lunds Universitet.

Mark Sanctuary på Miljöinstitutet IVL, har undersökt exakt vilket kaffe 3000 svenskar köpt under tre års tid och dessutom tagit reda på hur viktigt de tyckte märkningar är. Och då visar det sig att även de som sa att det var väldigt viktigt att köpa KRAV eller Fairtrademärkt kaffe, bara gör det vid var femte paket. Det verkar det handla om att långt ifrån alla sorter och rostningar idag bär ett märke, så folk hittar helt enkelt inte sitt favoritkaffe bland KRAV och Fair trade.

En sak till som kan påverka att mer än 90 % av alla sålda paket i Sverige innehåller vanligt kaffe, det är att KRAV och Fairtrade-märkt kaffet sällan är med i affärernas kampanjer och lockpriser, så priskillnaden kan vara betydligt större än bara nån eller några kronor per paket av ordinarie pris.

Men när man nu står där vid butikshyllan och väljer bland alla olika kaffepaket. Hur ska man då kunna vara säker på att de extra kronor jag lägger på miljömärkning verkligen får avsedd effekt. Om man nu väger samman allt, både klimat och biologisk mångfald? Miljöstrategiska forskningsstiftelsen MISTRA har lagt stora summor på att ta fram en databas med fakta från 4000 kaffeodlare världen över.

Jag frågar Mark Sanctuary om det redan finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att miljömärkt kaffe verkligen ger en bättre miljö.
– Det är många organisationer som lagt mycket energi och tanke för att utveckla de här standarderna och sådana avvägningar hoppas jag att de har gjort. Att bevisa det vetenskapligt är viktigt, men har inte gjorts ännu på en tillräckligt detaljerad nivå, hävdar Mark Sanctuary.