Öringens lekplatser återställs

1:28 min

Öringen i våra älvar har länge haft svårt att hitta bottnar att leka på, på grund av de ombyggnader som en gång i tiden gjorts för timmerflottningen. Men nu återställs bottnar i bland annat Vindelälven. Och åtgärderna för öringen tycks fungera.

Fiskbiologen Daniel Palm pekar ut spåren av att fiskarna lekt, i ett av älvens biflöden.

– Grushögen där är lite ljusare än det som är runt omkring. Det är ett tecken på att en fisk har rört om och "tvättat rent" det där gruset, och grävt ner rommen där, säger Daniel Palm.

Försökt återställa älvar bäckar så att öringen kan leka har man gjort tidigare, med olika metoder i olika tider. Ibland har syftet mest varit att få till trevliga fiskeplatser för människor, ibland har man velat göra sitt bästa för fisken men inte säkert vetat vad det innebar.

Under de senaste 10 åren har man förstått att lekbottnar bestående av grus och småsten är riktigt viktigt, och i Vindelälvens biflöden återställs en miljö som liknar det före flottningens dagar. För att göra flottningen enklare rätades älvarna på den tiden ut och hinder som stenar och fallna träd röjdes bort. Då ökades flödet men då spolades också gruset bort.

Nu försöker man återställa vattendragen som de en gång var och även lägga ut nytt grus.

Och öringen tycks alltså leka i den restaurerade del av vindelälven som fiskbiologen Daniel Palm besökte nyligen, och troligen är det inte bara öringen som gynnas av restaureringen, säger marinbiologen Johanna Gardeström. Fisk är till exempel värddjur för den hotade flodpärlmusslans larv.

– Vi tror att om vi får mer öring till de här bäckarna, så kommer det också att medföra en bättre chans för flodpärlmusslan att etablera sig i de här områdena, säger Johanna Gardeström.