Lundin-bolag aktivt i Etiopien under Bildts tid

18 min

Utrikesminister Carl Bildt har kritiserats för sitt tidigare engagemang som styrelseledamot i oljebolaget Lundin Petroleum. I tv-programet Skavlan hävdade Carl Bildt att han inte gjort några affärer med Etiopien överhuvudtaget. Men Ekot kan nu visa att Lundin Petroleum var aktiva i Etiopien under hans tid som styrelseledamot.

Var du med och tog beslut i Lundin Petroleum som rörde Etiopien?
– Jag utgår från att vi har diskuterat det också, för vad man gör i sådana här sammanhang är att man diskuterar hela tiden om olika möjligheter som man tittar på och Etiopien ingick alldeles säkert i detta, ja.

Men var du med och tog beslut som rörde Etiopien?
– Det får styrelsen eller företaget avgöra exakt när det fattades. Man gick in konkret efter det att jag hade lämnat, men jag utgår ifrån att jag hade diskuterat det innan dess också. Vi tittade hela tiden på ett ganska stort antal optioner i olika delar av världen, det är så man gör.

Carl Bildt slutade i Lundin Petroleums styrelse 18 oktober 2006.

Men Ekots granskning visar att Lundin Petroleum var aktiva i Etiopien redan 2005. Samtidigt som Carl Bildt sitter i styrelsen genomför Lundin en så kallad CSR-studie om Ogaden-provinsen. Det är en studie som undersöker risker för bland annat miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Om detta skriver Christine Batruch, som sitter i ledningen för Lundin Petroleum, i tidskriften "Economics of Peace and Security Journal" 2010. Hon berättar också om det under ett anförande i Grekland 2009.

– Inget minne av något sådant, men det är beroende på vid vilken tidpunkt detta var. Det var rutin. Vi tittade på de geologiska förutsättningarna, du tittade på de kommersiella förutsättningarna, du tittade på CSR-förutsättningarna, på alla de så kallade ”prospects” som man håller på med i olika delar av världen. Så är det, absolut, säger Carl Bildt.

Efter den här CSR-studien fortsatte Lundin förhandlingar med syfte att få rättigheter att hitta och utvinna olja i Etiopien. Det ledde till ett avtal i november 2006. Men beslut om att investera togs av styrelsen under 2006. Exakt när är oklart, även för Carl Bildt.

Men Lundin Petroleum säger i ett mejl till Ekot att "Lundin Petroleums styrelse beslutade om att investera i landet 2006 och såsom generellt är fallet, gav i uppdrag åt bolagsledningen att verkställa beslutet."

Var du med och tog det beslutet?
– Jag vet inte exakt när besluten fattades, men jag säger att det är klart att vi diskuterade olika länder. Sedan är det den verkställande ledningen som går in och gör detta, styrelsen sammanträder ju bara då och då och har övergripande beslut. Sen återrapporterar de till styrelsen vad de tycker är lämpligt att göra eller inte.

Men i det här fallet säger ju Lundin Petroleum att man beslutade att investera i landet 2006. Var du med och tog det beslutet?
– Jag har ju redan svarat på den frågan. Jag förklarade hur ett sådant beslut går till i olika led. Det var ju inte bara detta utan det var ju mycket annat som låg på bordet vid det tillfället.

Men frågan var just, var du med?
– Jag svarade just på den frågan.

Var det ett ja eller ett nej?
– Det var det svar jag gav på frågan, så backa bandet så har du det svaret.

En annan detalj som pekar mot att Lundin Petroleum var aktiva i Etiopien under Carl Bildts tid hittar vi i en delårsrapport från Lundin Petroleum. Den beskriver tiden mellan 1 januari 2006 och 30 september, alltså när Carl Bildt är kvar.

Där skriver bolagets vd Ashley Heppenstal att "vi har också varit aktiva med att underteckna nya prospekteringslicenser i Vietnam, Etiopien och Kongo (Brazzaville)".

– Om det är just de tre som nämns i niomånadersrapporten så är det säkert så. Exakt när detta inträffade, det vet jag faktiskt inte.

Men var du medveten om att Lundin undertecknade prospekteringslicenser i Etiopien när du satt i styrelsen?
– Det är ju inte säkert att man gjorde det överhuvudtaget.

Det står i deras niomånadersrapport.
– Åtminstone det du läste upp för mig, att man undertecknade prospekteringslicenser i de där länderna, det innebär ju inte att man gör det i alla länderna.

Men Etiopien står det ju?
– Ja, men det är inte säkert att det var det man undertecknade där.

Men det står ju här.
– Ja, du får...

Jag kan läsa citatet direkt från niomånadersrapporten för 2006. "Vi har också varit aktiva med att underteckna nya prospekteringslicenser i Vietnam, Etiopien och Kongo (Brazzaville)".
– Ja, men när man tecknade sådana och vad det nu var, det vet jag faktiskt inte, men det kan ju ha varit vid olika tidpunkter. Men det stämmer ju absolut. Vietnam, absolut. Det diskuterades fram och tillbaka. Jag var inte medveten om att det var aktuellt just då, det hade varit aktuellt under en lång tid. Kongo Brazzaville, ja.

Men Etiopien?
– Jag vet inte när det skedde. Jag har redan svarat dig på den frågan, men det framgår ju lite av berättelsen. Det är naturligt att man gör så och det är ett normalt affärsförfarande.

De två svenska journalister som nu sitter fängslade i Etiopien var på väg till Ogaden för att skildra just hur civilbefolkningen påverkas av oljebolagens verksamhet.

Kan man då säga att du är helt opartisk i den här frågan?
– Jag har varit med i olika företagsstyrelser som har affärer med nästan alla delar av världen. Det tror jag är en fördel att man vet något om det här. Det räcker väl som svar på den frågan.

Kan du se något problem i det här?
– Nej, absolut inte. Jag har suttit i olika företagsstyrelser där jag har varit med och göra affärer med nästan varje del av världen. Det har lärt mig väldigt mycket, det tror jag medför att jag har bättre möjligheter att hantera olika situationer dessutom.