Moderata förslag om att lätta på miljökraven

2:08 min

De nya Moderaterna vill gärna lyfta fram miljön som en viktig framtidsfråga för partiet. Men bland de 180 motioner som ska tas upp på partiets stämma som börjar i dag, finns inga radikala miljöförslag. Tvärtom vill flera motionärer lätta på miljökraven.

Men partisekreterare Sofia Arkelsten ser inte det som ett tecken på bristande miljöengagemang bland Moderaterna.

– Det är ju svårt att tolka när det gäller just motionsfloden, men vi har ju naturligtvis siffror på det här, och jag kan konstatera att moderater har ett lika stort miljöintresse som svenskar i allmänhet, och det är stort, säger partisekreteraren Sofia Arkelsten.

Sofia Arkelsten var tidigare miljöpolitisk talesperson för partiet. Hon och statsminister Fredrik Reinfeldt lyfter ofta fram klimatfrågan som en ödesfråga för framtiden.

Enligt Reinfeldt är den svenska koldioxidskatten ett föredöme för andra länder att ta efter. Men till moderatstämman finns det flera motioner som kräver att koldioxidskatten på bensin tvärtom borde sänkas, något som avvisas av Sofia Arkelsten och resten av partistyrelsen.

– Jag kan bara konstatera att vi har haft en diskussion om detta och just svårigheten att bo på landsbygd, men det ska naturligtvis balanseras med miljömålen. Och vi har en skattesats i dag som gör att vi uppnår våra ambitiösa miljömål, säger Arkelsten.

Men bland motionerna till stämman är det inte miljökraven som står i fokus. Tvärtom finns det krav på att avgiften på handelsgödsel tas bort till exempel, och på att möjligheten för kommuner att förbjuda dubbdäck ska tas bort.

En annan motion kräver stopp för fler naturreservat i delar av Sverige. Men i flera andra frågor har moderatledningen haft större genomslag för sin nya bredare politik.

Varken skattepolitiken eller arbetsrätten väntas orsaka några större svallvågor i debatten, även om det också i år finns motioner som kräver slopande av olika skatter och att lagen om anställningsskydd ska avskaffas.

Stämman ska också anta ett helt nytt idéprogram och en ny utrikespolitik som vill se mer militärt samarbete med andra länder och på sikt medlemskap i Nato. Det säger Anna Kinberg Batra som är Moderaternas gruppledare i riksdagen.

– Det viktiga är ju att Sverige kan spela en stark och viktig roll i utrikes- och säkerhetspolitiken, det hoppas jag att stämman kommer att handla om, säger Anna Kinberg Batra.