Libyen

Vapen på drift skapar oro

1:38 min

USA ska skicka uppemot 50 personer till Libyen med uppgift att få rätt på de mängder med små bärbara luftvärnsrobotar som den förra regimen hade.

I princip alla vapenförråd i landet har länsats och USA befarar att robotarna kommer att hamna i händerna på olika terrorgrupper.

Luftvärnsrobotarna är av rysk tillverkning och de kan till exempel användas för att skjuta ner passagerarplan när de startar eller landar.

Ett tiotal amerikaner är redan på plats, fler kommer och tillsammans blir de runt 50.

USA säger det inte rent ut men orsaken är att man är starkt missnöjd med hur rebelledarna säkrat vapenförråden eller rättare sagt inte alls gjort det.

Den största oron gäller alltså luftvärnsrobotarna, man räknar med att överste Kadaffis krigsmakt hade inte mindre än 20.000 av dem, men det finns också farhågor om vanlig ammunition som exempelvis kan användas till att tillverka vägbomber.

Den typiska bilden under inbördeskriget var att de stora vapenförråden omedelbart plundrades på sitt innehåll så fort Kadaffi-soldaterna drog sig tillbaka - av rebellerna eller av vilka som helst som var på plats.

I en del fall lyckades NATO bomba och därmed förstöra förråden innan de länsades. Idag finns det det ingen som helst bedömning av hur många av exempelvis luftvärnsrobotarna som har försvunnit.

USA fruktar att många av dem kommer att hamna på den svarta marknaden och säljas till olika länder och sedan användas i diverse krig världen runt, alternativt att de tas om hand av olika terrorgrupper. Det är bland annat känt att en del av rebellerna i östra Libyen haft kontakter med al-Qaida.

Utrikesminister Hillary Clinton gjorde i veckan ett första, blixtbesök i Libyen efter Kadaffis fall och en av de frågor hon tog upp var just att man måste få kontroll på alla vapen som är på drift.