Det här är gärningsmannaprofilgruppen

Medlemmarna i Rikskriminalpolisens Gärningsmannaprofilgrupp är experter på att ta fram gärningsmannaprofiler. Gruppen reser runt i hela landet för att hjälpa till med utredningar av grova våldsbrott och äldre ouppklarade brott.

Gärningsmannaprofilgruppen (GMP) består av sex kriminalpoliser med erfarenhet från utredningar och brottsplatsundersökningar vid grova brott.

I gruppen finns också en beteendevetare, en rättspsykiatriker, en psykolog och en rättsläkare.

Gruppen kan hjälpa alla polismyndigheter i landet med sådant som farlighetsbedömningar och utvärdering av misstänkta personer.

Gärningsmannaprofilgruppen arbetar också med att gå igenom äldre ouppklarade brott, så kallade "Cold cases".

Då görs bland annat en översyn av den kriminaltekniska delen för att se om gods och spår kan bearbetas ytterligare med nya undersökningsmetoder som inte fanns vid tidpunkten då brottet begicks.

Källa: polisen.se