Falkenberg

Oljan tas upp från hamnen

1:36 min

Klockan ett började arbetet med att ta upp den olja som fortfarande finns kvar i vattnet vid Falkvarvet i Ätran. Sen återstår det stora arbetet med att sanera och rengöra.

Fortfarande har man inte anlitat någon som kan utföra saneringsarbetet eftersom flera entreprenörer fortfarande är upptagna med oljan som flutit i land i Bohuslän.

– Det vi undersöker nu är att försöka få fatt på någon som kan hjälpa oss med detta. Kommunen har ju ett ansvar för det är som är på landsidan, och det krävs hetvatten, någon form av uppsugningsverksamhet och sedan att vi lägger länsor för att ta det sista, säger räddningschefen Klaus Heinsvig.

Har man inte klart för sig vem som ska hjälpa och vem som har utrustning vid en olycka?

– Jo, vi har utrustning för att frysa läget och det gjorde vi igår morse. Men sen är det inte räddningstjänsten som tar de följande kostnaderna. Problemet är att vi haft stora oljeutsläpp i Bohuslän där det går mycket folk och jobbar fortfarande. Det gör att det tar lite tid.

Vem får betala det?

– Det som är på kommunens mark får troligtvis kommunen ta. Men sedan är det ju varvet som får ta sin del och båtarna här får ta sin del av skadan - tills man vet vem man ska rikta sitt krav på.

Vem tror du är ansvarig för utsläppet?

– Ingen aning. Det har ju tagits prover och vår förhoppning är att man kan hitta vem det är som släppt det. Man gör bland annat en kontroll utav en båt uppe i Gävle idag som gick härifrån häromdagen.

Under tiden så får de fartyg som ligger i hamnen inte lämna och inga nya komma in. Och många fartygsägare hänger förstås på låset för att de vill komma härifrån.

– Ja, det är både så för fartygsägarna och för varvet. Varvet behöver ju kajplatsen till nästa båt som ska komma in.