Profil: Muammar Kadaffi

Muammar Kadaffi föddes 1942 utanför staden Sirte. Redan vid 27 års ålder tog han makten i Libyen genom en statskupp mot kung Idris.

Maktövertagandet skedde 1969, under arabsocialismens starkaste period, och det hemsnickrade styresskick Kadaffi utvecklade ("massornas republik") bar prägel av det. Han valde att kalla sig revolutionsledare även om han i praktiken var landets president.

Någon verklig opposition mot hans styre tilläts inte.

I årtionden stödde Kadaffi gerillor och motståndsrörelser i flera världsdelar med pengar och vapen.

Hans konflikt med västvärlden ställdes på sin spets när han anklagades för att ligga bakom attentatet över skotska Lockerbie 1988.

Efter en långvarig islossning, då han också lovade att avstå från massförstörelsevapen, öppnades kontakterna västerut igen, bland annat genom oljekontrakt.

Samtidigt uppvaktade Kadaffi stater runt om i Afrika och framställde sig som språkrör för afrikanska intressen.

Fler av hans troligen åtta barn har eller har haft tunga roller inom statsförvaltningen. En av sönerna, Saif al-Islam, utpekades länge som "kronprins".

TT