Malmö

Moderna Museets chef slutar

1:47 min

Magnus Jensner slutar som chef för Moderna Museet i Malmö den 1 mars nästa år. Anledningen är att verksamheten ändrar inriktning när museet måste spara drygt två miljoner kronor.

– Det är naturligtvis tråkigt, men när det blir sådana förändringar som jag kan se att det blir måste man se vilka valmöjligheter som finns. Den roll jag har haft kommer att förändras och jag väljer att sluta, säger Magnus Jensner.

Moderna museet i Malmö måste minska sina kostnader med drygt två miljoner kronor. Det görs bland annat genom att ändra inriktningen på verksamheten. När museet öppnade 2009 var ambitionen att kunna göra egna stora produktioner med internationell konst. Det kommer enligt Magnus Jensner inte att vara möjligt i samma utsträckning. 

Museet kommer nu framöver att visa mer konst ur de egna samlingarna istället. Ett exempel är den utställning som pågår just nu, "Scenbyte", där verk av bland andra Dardel och Matisse visas upp.  Magnus Jensner är inte orolig för att förändringarna på sikt kan leda till att Moderna i Malmö stängs, men inriktningen kommer att vara en annan. 

– Det kommer att finnas kvar, men på ett annat sätt än man hade tänkt från början. 

När han slutar sin anställning till den 1 mars är det knappt tre år sedan han tillträdde. Han kom då från posten som försteintendent på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Vad det blir till våren, vet han inte än. 

– Det får vi se. Jag har lite olika tankar, men inget konkret som jag kan berätta. Det får växa fram, säger Magnus Jensner.