Klimatförändringarna ett hot mot vårt dricksvatten

2:35 min

I samband med klimatförändringarna som för största delen av Sverige innebär ökad nederbörd kommer våra vattensystem att utsättas för större prövningar. Nu efterlyser myndigheter, vattenbransch och forskare krafttag för att det svenska dricksvattnet ska vara rent i framtiden.

Världens bästa dricksvatten, det är vad vi brukar stoltsera med i internationella sammanhang. Och det är en självklarhet att kunna dricka direkt ur kranen.

Men sedan 2010 har det varit extremt många som blivit dåliga i magen, fått diarré och blivit inlagda på sjukhus på grund av dåligt dricksvatten. Och det är hundratusentals personer som fått koka kranvattnet innan de dricker det.

Minst 20 000 personer blev sjuka av parasiten i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå. Nya undersökningar som håller på att sammanställas kan komma att visa att det verkliga antalet var det dubbla, enligt smittskyddsläkare.

Och det har varit fler tillbud sedan 2010, i Göteborg, Helsingborg, Karlstad och Öckerö. Ja, varje vecka, året om, rekommenderas faktiskt befolkningen i någon av Sveriges kommuner att koka vattnet på grund av störningar i dricksvattenproduktionen. Sedan 2010 är det fler människor som blivit sjuka av dricksvattnet än vad som någonsin tidigare har registrerats i Sverige.

Thomas Pettersson är dricksvattenforskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och han anser att vi inte längre kan luta oss tillbaka och tro att dricksvattnet är rent utan ansträngning.

– Det är ju frågan om kostnader och vad man vill prioritera, säger Thomas Pettersson.

Det som hände i Östersund och Skellefteå menar Tomas Pettersson tillsammans med både Livsmedelsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten, ska ses som en varningsklocka för framtiden.

För klimatförändringarna innebär för största delen av Sverige ökad nederbörd och det betyder att fler ämnen kan rinna ner och skada vattnet till exempel från industrier, vägar och djur som betar och bajsar nära vattentäkter. Ökade vattenflöden kan också innebära översvämmade avloppssystem som hotar dricksvattnet.

– Det är väldigt hög tid och de senaste händelserna där många människor blivit sjuka av dricksvattnet talar sitt tydliga språk, att det här är ingenting vi kan vänta med, utan det här måste göras nu och det måste gå snabbt, säger Tomas Pettersson.

Tydligare regler, bättre vatten- och reningsverk, utökade vattenskyddsområde och större kunskap ute i kommunerna om riskerna är några av åtgärderna som måste till enligt både Livsmedelsverket och Svenskt Vatten.