Kortlivat i Gävleborg

Vi lever allt längre i Sverige. Det visar Statistiska Centralbyråns analys, som presenterades idag. Men i Gävleborg är medellivslängden bland de lägsta i landet.  

Den Statistiska Centralbyråns analys, som presenterades på förmiddagen, visar att mäns förväntade medellivslängd ökat med 2 år och kvinnors med 1,5 år.

Generellt lever personer i södra Sverige längre än de i norra delarna. Högst medellivslängd har invånarna i Halland, Uppsala och Kronoberg och lägst har boende i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.