Lundin Petroleum

Bildt ska ha deltagit i diskussioner om att leta olja

5:32 min

Lundin Petroleum bekräftar nu att bolaget var aktivt i Etiopien under utrikesminister Carl Bildts tid som styrelseledamot i bolaget. Och man bekräftar att Carl Bildt deltog i diskussionerna som ledde till beslut om att leta olja i den etiopiska Ogaden-provinsen.

Ashley Heppenstal är vd för Lundin Petroleum. han bekräftar Carls Bildts medverkan.

Carl Bildt var styrelseledamot fram till 18 oktober 2006. Deltog han i diskussionerna om Etiopien?

– Ja, han deltog i de diskussionerna. Han satt i styrelsen när bolaget påbörjade arbetet med möjligheterna att göra något. Jag kommer inte ihåg, men han var helt klart medveten om investeringarna i Etiopien, säger Ashley Heppenstal.

Avtalet om att leta olja i den etiopiska Ogaden-provinsen skrevs under den 7 november 2006, några veckor efter att Carl Bildt lämnar styrelsen.

Styrelsen hade enligt Heppenstal påbörjat diskussionerna om de kommande avtalen i Etiopien i maj 2006. Samtidigt slutfördes arbetet med en så kallade CSR-studie, en studie som undersöker risker för bland annat miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter. Att arbetet med studien påbörjades 2005 minns inte Ashley Heppenstal, han tror att allt arbete med studien genomfördes under 2006.

Diskussionerna i styrelsen ska ha lett till en positiv hållning gentemot att investera i Etiopien.

– Styrelsen stödde att vi skulle fortsätta diskussionerna i Etiopien. Men de ville att en del frågor skulle klargöras, vad gäller CSR-frågor och även andra frågor. Som jag kommer ihåg klargjorde vi dem, säger Ashley Heppenstal

Och detta var under tiden som Carl Bildt satt i styrelsen?

– Ja, när Carl satt i styrelsen var det diskussioner om alla de frågorna.

Om styrelsen hade haft en mer negativ inställning, hade du gått vidare med att avsluta affärerna i Etiopien?

– Jag vet inte, för det var ju inte fallet.

Lundin Petroleum gick, enligt Heppenstal, vidare och förhandlade med den etiopiska regeringen för att nå ett avtal. Och det var den tidigare diskussionen i styrelsen som ledde fram till att avtalen skrevs.

– Som ett resultat tog ledningen att steg framåt och till slut kulminerade det i att avtalen skrevs under, berättar Ashley Heppenstal.

En detalj som pekar mot att Lundin Petroleum var aktivt i Etiopien under Carl Bildts tid finns i en delårsrapport från Lundin Petroleum. Den beskriver tiden mellan 1 janurai 2006 och 30 september, alltså när Carl Bildt är kvar i styrelsen. Där skriver bolagets vd Ashley Heppenstal att "Vi har också varit aktiva med att underteckna nya prospekteringslicenser i Vietnam, Etiopien och Kongo (Brazzaville)". Men licenser avsende Etiopien är enligt Ashley Heppenstal detsamma som det avtal som signerades den 7 november.

– Skälet till att de nämndes i rapporten var att rapporten skrevs först senare, efter det att avtalen skrevs under.

Att styrelsen tog ett formellt beslut om att investera i Etiopien under Carl Bildts tid som styrelseledamot, det tror Ashley Heppenstal inte, det togs efter det att Bildt slutade. Men det var inget riktigt beslut, mer en process, enligt Lundin Petroleums VD

Är det möjligt att verifiera när beslutet togs och kan jag få se en kopia på beslutet?

– Som jag sade, det fungerar inte så. Det finns diskussioner som förs regelbundet, så jag kan inte göra det. Även om det fanns skulle vi inte lämna ut detaljer om sådana frågor.

Kan du verifiera datumet?

– Jag tror inte att jag kan det, men jag tycker att mitt minne är ganska klart och när jag tittar tillbaka bland mina papper för att se vilket datum vi förberedde dessa rapporter, så är jag ganska klar över när diskussionerna inträffade. Jag är helt klart klar över när avtalet skrevs under.

Finns det ett formellt beslut som finns i skrift, i era arkiv så klart?

– Jag tror inte att det finns beslut som är tagna på det sättet.

Är det mer som en process?

– Korrekt, säger Ashley Heppenstal.