Dom idag mot dråpåtalad läkare

Idag kommer domen mot den dråpanklagade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som misstänks ha dödat ett spädbarn med en hög dos lugnande medel. Enligt flera experter är det ovisst om läkaren frias eller fälls.

Rätten har haft ett digert arbete när de gått igenom det omfattande materialet från rättegången. Experter på allt från intensivvård, obduktionsteknik till blodprovsanalyser har gett sina synpunkter på varför provet visade att den lilla flickan hade en dödlig dos av narkosmedlet tiopental i blodet.

Åklagaren Peter Claesson hävdar att läkaren av barmhärtighetsskäl gav den döende flickan en spruta med så mycket av det lugnande medlet tiopental att hon avled.

Men försvarets linje är att läkaren inte injicerat något annat än koksaltlösning och att blodprovssvaret antingen är felaktigt eller att det finns andra förklaringar. Björn Hurtig är försvarsadvokat:

Fälls läkaren så riskerar hon fängelsestraff . Eftersom det enligt åklagaren finns förmildrande omständigheter har han yrkat på ett år i fängelse trots att minimistraffet för dråp är sex år. Hon kan också förlora både sin tjänst vid ALB och sin läkarlegitimation.

Frias hon betyder det att rätten inte kunnat binda henne vid brottet, dvs att bevisen inte räckt. Många experter har påtalat det svåra bevisläget i målet och det talar för en friande dom.

Svårigheten för rätten i det här målet är av dubbel natur - dels hur flickan kan ha fått den höga dosen i blodet, eftersom inga vittnen finns, dels hur sannolikt det är att blodprovet verkligen innehållit det som analysen visar.

Under rättegångens slutskede ifrågasattes halten av tiopental i blodprovet. Den var fem gånger så hög som någonsin uppmätts hos människa och kritikerna menade att analysen måste vara felaktig.

Skulle rätten välja att lyssna på de kritiska synpunkterna och helt avfärda blodprovet, så faller grunden för åtalet och helt nya frågor väcks om hur säker man kan vara på andra provsvar som ges i sjukvården. l så fall har också läkaren åtalats på felaktiga grunder, och frågan om rättssäkerheten för sjukvårdspersonal kan hamna i fokus. Men frågan som föräldrarna ursprungligen ställde om vad som egentligen hände deras dotter under vårdtiden, kanske aldrig kommer att besvaras.