Saab

Tingsrätten avgör Saabs öde

1:34 min

Vänersborgs tingsrätt har nu fått in begäran från Saabs rekonstruktör Guy Lofalk om att avbryta företagsrekonstruktion. Saab Automobile, Saab Powertrain och Saab Tools har nu knappt en vecka på sig att komma in med ett yttrande innan tingsrätten ska fatta beslut.

– Vi skickar över hans begäran till Saab-bolagen, för yttrande, säger Cecilia Tisell, rådman vid Vänersborgs tingsrätt, till P4 Väst.

Om Saab-bolagen vill svara måste yttrandet vara inne hos tingsrätten senast nästa torsdag klockan 13.

I sin begäran om upphörande av företagsrekonstruktion för de tre Saab-bolagen Saab Automobile, Saab Powertrain och Saab Tools, skriver Guy Lofalk att betalningen av den så kallade bryggfinansieringen har uteblivit och Saab har endast tillförts mindre poster som är helt otillräckliga för en rekonstruktionen.

Bryggfinansieringen är pengar som skulle göra det möjligt för Saab att avvakta beslut av det kinesiska superdepartementet NDRC och pengar från företagen Pang Da och Youngman.

Lofalk skriver att de kinesiska parterna inte längre önskar samverka med Saab Automobiles moderbolag Swedish Automobile (Swan). De vill i stället göra en direktinvestering i Saab Automobile och ta över hela ägandet. Denna investering innebär enligt de kinesiska parterna en mångårig finansierad affärsplan, skriver Lofalk.

Han lyfter fram att den ursprungliga rekonstruktionsplanen inte längre kan hållas eftersom ”parterna inte längre önskar samverka”. På grund av det ansträngda ekonomiska läget finns inte någon tid att hitta andra lösningar anser Lofalk.

Han konstaterar att han sedan en tid tillbaka informerat Saab om att han måste begära att rekonstruktionen upphör om inte ”bolagen erhåller erforderlig finansiering”.

”Jag överlämnar nu till aktieägare, panthavare och potentiella investerare att försöka lösa situationen på bästa möjliga sätt då jag inte längre kan upprätthålla rekonstruktionen”, avslutar Lofalk sin tre sidor långa begäran.

Tingsrätten räknar med att fatta ett beslut senast nästa fredag, eftersom det är ett borgenärssammanträdet inplanerat den 31 oktober.

Ett eventuellt beslut om att avbryta rekonstruktionen kan överklagas till hovrätten.

I går meddelade Saabs ägarbolag Swedish Automobile att man inte vill att rekonstruktionen ska avbrytas, och att man kommer att begära att Lofalks byts ut.

Men vid 10-tiden i dag hade tingsrätten ännu inte fått in någon begäran om att byta ut Guy Lofalk som rekonstruktör, men kommer den så beslutar tingsrätten vid samma möte då man tar ställning till Lofalks begäran.

– Om vi beslutar att rekonstruktionen ska upphöra, så faller ju frågan om entledigande av rekonstruktören, säger Cecilia Tisell.