Sproge

Markägare får inget gehör i domstolen

Markägarna i Snoder samfällighetsförening får inget gehör i Miljödomstolen för att riva upp en detaljplan vid Snoder i Sproge.

Föreningen anser att bebyggelse i området skulle påverka samfällighetens mark negativt.

Men Miljödomstolen går på länsstyrelsens och byggnadsnämndens linje och avslår överklagandena.