Stark valuta sänker gränshandeln i Schweiz

2:26 min

På söndag är det val i Schweiz. Landets ekonomi går fortsatt bra, men det finns orosmoln. Det gäller inte minst den starka schweizerfrancen, som stigit kraftigt gentemot euron under skuldkrisen. Och de åtgärder som den schweiziska centralbanken vidtagit för att sänka francen räcker inte, menar företagare i Schweiz.

Karl Augustin driver ett tryckeri i staden Schaffhausen som ligger precis vid gränsen till Tyskland. I oljudet från en enorm tryckpress säger han att schweizerfrancen fortfarande är alldeles för högt värderad gentemot euron.

Tryckeriet har många kunder i till exempel Tyskland:

– Jag har ungefär 25 procent mindre i vinst nu än tidigare, på grund av valutakurserna, säger Karl Augustin.

Och gränsstaden Schaffhausen är full av exempel på valutaskillnadsåtgärder. På gågatan ligger den lokala tv-handeln som med en skylt lockar med eurobonus om man handlar här i stället för att åka till Tyskland.

– När våra leverantörer kan köpa in billigare låter vi det gå tillbaka till kunderna i form av lägre priser, säger ägaren Thomas Gründler.

Restauranger och hotell i den vackra medeltidsstaden har märkt av vikande turistströmmar på grund av de jämförelsevis högra priserna, och vid livsmedelsaffären erkänner Nadia Riess:

– På lördagarna åker vi till Tyskland och storhandlar, säger hon.

I somras var problemen som störst. Då var francen och euron i stort sett lika mycket värda, därefter agerade den schweiziska centralbanken och med olika stödåtgärder garanterar man nu att francen ska ligga på en växelkurs kring 1.20 gentemot euron som högst.

Det har hjälpt, menar många bedömare, men trots det är francen högre värderad än vad många företag budgeterat med. Karl Augustin i sitt tryckeri har till exempel budgeterat med en växelkurs på 1.50 gentemot euron, alltså betydligt lägre än de 1.20 som garanteras nu. Därav förlusterna.

Men den schweiziska ekonomin står trots allt stabil så här i valtider. Fortsatt hög inhemsk konsumtion och det faktum att den schweiziska exportindustrin är väldigt specialiserad, vilket gör den mindre priskänslig, plus då centralbankens åtgärder för att minska valutaeffekterna, räddar situationen i alla fall just nu. Men:

– Problemet är att vi inte bara har att göra med stark inhemsk valuta, utan även med en inbromsande världskonjunktur, säger John Egbert Sturm, nationalekonom och konjunkturinstitutet på Zurichs Tekniska Högskola.