Dråpåtalad läkare lättad över friande dom

2:20 min

Den läkare som misstänkts för dråp eller dödshjälp på ett spädbarn för tre år sedan friades i dag av Solna tingsrätt. Läkaren själv är lättad, enligt advokat Björn Hurtig.

Enligt domen litar rätten inte till fullo på blodanalysen som visat en skyhög, dödlig koncentration av narkosmedel i barnet, och därmed är det inte heller bevisat att ett brott begåtts, menar tingsrätten.

Läkaren, som hela tiden nekat till brott, är lättad i dag, säger hennes advokat Björn Hurtig:

– Hon är överlycklig, hon känner att rättvisa har skipats, säger Björn Hurtig.

Drygt tre år efter att spädbarnet avled, och efter en mycket långdragen rättsprocess friar nu alltså tingsrätten läkaren.

Blodprovet och analysen, grundbulten i åklagarens bevisning, som pekat på en rekordhög och dödlig koncentration är inte tillräckligt tillförlitlig menar tingsrätten.

Endast ett prov har tagits och det går inte utesluta misstag vid analystillfället. Särskilt som resultatet enligt experter varit så ovanligt, fem gånger högre än vad som tidigare uppmätts i världen.

Chefsåklagare Peter Claeson som drivit åtalet, är beklämd i dag:

– Åtalet bygger på analysresultatet. Jag som åklagare måste lita på det svar som Rättsmedicinalverket lämnar ut, säger Peter Claeson.

Kommer du att överklaga den här domen?

– Det kan jag inte svara på i dag. Jag måste analysera och göra mina överväganden. Det kommer att ta lite tid, säger Peter Claeson.

Det finns en uppmätt koncentration av tiopental i barnets kropp skriver tingsrätten, men exakt hur hög är mer osäkert.

Enligt rätten skulle det kunna förklaras av att tiopental tillförts tidigare. Föräldrarna som enligt sitt ombud advokat Peter Althin bara varit intresserade av vad som egentligen hände deras dotter, säger via Althin till TT att de nu efter domen fortfarande inte fått svar på sina frågor.

I domen nämner man även att debatten om vård i livets slutskede som väckts i samband med målet, inte rör det här fallet. Det här har endast rört en misstänkt dödlig förgiftning som nu inte gått att bevisa.

Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, håller med:

– Det är möjligt att man blir mer noggrann med att dokumentera. Här var tiopental givet men inte uppskrivet i journalen, det måste man ta till sig, säger Marie Wedin.

På kliniken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, där läkaren är anställd, säger Barbra Fridén, som är divisionschef så här i dag:

– Jag är mycket glad och lättad, framför allt för vår kollegas skull. Det är särskilt tillfredställande att domslutet kommer fram till att vården har bedrivits på ett bra sätt, säger Barbra Fridén.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se

Karin Airaksinen
karin.airaksinen@sr.se

Hanna Anander
hanna.anander@sr.se

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se