JORDBRUK

Mjölkbönderna slås ut

1:31 min

Mjölkbönderna i Sjuhärad blir allt färre, och färska siffror visar att antalet halverats de senaste 10 åren. Regelverken från Sverige och EU ställer allt högre krav, och det är många som inte orkar.

De senaste 10 åren har antalet mjölkbönder halverats i Sjuhärad. Det visar färska siffror från Rådgivarna i Sjuhärad, en rådgivningstjänst skapad och driven av bland annat Hushållningssällskapet.

Många av de små och mellanstora slutar bönderna, och de som blir kvar tvingas utöka för att kunna leva på sin produktion.

Måste vara på topp 
Mjölkbonden Mikael Johansson i Borgstena är en av få mellanstora mjölkbönder i Sjuhärad, och han kan förstå att många lägger av när kraven från regelverket blir för stort.

– Kraven har ökat väsentligt. Det är inte bara att gå och mjölka och raka ner skit, utan det krävs så mycket idag. Kvalitet på mjölk och djur, men även det här med EU. För att sköta alla regelverk måste man ligga på topp hela tiden, säger mjölkbonden Mikael.

För honom och hans bror som växt upp på gården blev det ett naturligt val att ta över efter föräldrarna.
Men det är inte alla barn som vill ta över när de äldre inte orkar mer. Problemet är också att locka nya till ett arbete med dålig lönsamhet, menar Mikael.

"Det blir mer fabrik"
Idag räknas hans och brodern Rogers gård som mellanstor med sina 40 mjölkkor - något som de långt ifrån kan leva på. Därför jobbar de med andra saker också, exempelvis skogsbruk.

Att utöka produktionen av mjölk, som många andra väljer att göra, finns inte. Det skulle bli för kostsamt för just deras gård, men det är nog ändå framtiden.

– Det vet vi ju redan idag, och har sett de senaste åren, att det blir större och större enheter.

Spelar det någon roll för kornas del om det är en liten grupp eller gigantiskt stort?

–  Teoretiskt sett kanske det inte ska göra det men i praktiken blir det så. Det säger sig självt att har du få djur får du mer kontakt och känner djuren bättre. I större enheter blir det mer fabrik, säger mjölkbonden Mikael Johansson i Borgstena.