Läkarutbildning till Kalmar

Inom ett år kan 30 studenter börja läsa till läkare i kalmar. Igår kunde vi berätta att högskolan och landstinget har långt framskridna planer på en läkarutbildning i Kalmar i samarbete med universitetet i Gdansk i Polen.
Örn Taube rektor på Högskolan i Kalmar säger till radion att man velat hemlighålla planerna så länge som möjligt eftersom det är kontroversiellt om en mindre högskola som Kalmar får en läkarutbildning. Örn Taube tror att man kan få vissa negativa reaktioner från andra läkarutbildningar i Sverige. Men han hoppas att kritiken uteblir eftersom det bara är grundutbildningen som ska ske i Kalmar, den medicinska utbildningen sker i Polen. Ett annat problem är att de svenska studenterna måste lära sig en del polska, även om undervisningen blir på engelska så krävs det för att klara patientkontakterna i Polen.