Kristianstad

Kommunen försvarar trädfällning

1:09 min

Kristianstad kommun tillbakavisar nu kritiken från länsstyrelsen sedan grävt upp hundraåriga lindar i samband med ombyggnaden av rådhuskvarteret. Det var i slutet av september som länsstyrelsen hotade Kristianstads kommun med vite om man inte återställde den uppgrävda tomten vid kyrkan.

Kommundirektör Åsa Simonsson svarar nu i ett brev till länsstyrelsen att lindarna inte stod på kyrkans tomt utan på kommunens mark och att man därför efter omständigheterna hade rätt att gräva upp dem.

Många av träden var i dåligt skick och för att säkra nya friska träd behövde dem gamla avverkas för att nya skulle kunna planteras. Avverkningen var också nödvändig för att kunna sköta de transporter till området som var nödvändiga för att ombyggnaden av hela kvarteret skulle kunna ske, enligt svaret till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hävdade i september att kommunen bröt mot kulturminneslagen eftersom man saknat tillstånd för att gräva upp de gamla lindarna som man sa tillhörde kyrkans tomt. Kommunen kritiserades också för att ha satt upp arbetsbodar på platsen, vilket man tyckte påverkade tomten negativt.

Men Åsa Simonsson skriver att även arbetsbodarna var nödvändiga för att göra ombyggnadsarbetet och att det därför inte krävdes något särskilt bygglov. Bodarna bryter inte mot kulturminneslagen eftersom dom är tillfälliga och inte har påverkat kyrkans tomt skriver kommunen i sitt svar.

På tisdag ska Länsstyrelsen i Skåne och Kristianstads kommun träffas för att bestämma hur man ska gå vidare i frågan.