Skeptisk forskare bekräftar global uppvärmning

1:43 min

Nu presenteras ytterligare en studie som slår fast att den globala medeltemperauren ökat med nära en grad de senaste 100 åren. Men den här gången är det en grupp vetenskapsmän ledd av klimatskeptikernas favoritforskare som kommit fram till resultaten.

Studien kallas Berkley Earth Project och är publicerad på nätet. Bakom resultaten ligger bland annat en av årets nobelpristagare i fysik, Saul Perlmutter, och den har letts av den amerikanske fysikern Richard Muller. Han har hårt kritiserat delar av klimatforskningens metoder tidigare och velat undersöka slutsatserna från de brittiska forskare som påstods ha friserat sina siffror i det så kallade Climategate, men som senare friatsav oberoende granskare.

Pengar till den nya studien har kommit bland annat från amerikanska oljemiljardärer som också stödjer klimatskeptiska lobbygrupper. Och resultatet visar att det blivit nästan en grad varmare medeltemperaturer på land de senaste 100 åren.

Den nya kurvan ser dessutom nästan exakt likadan ut som de tre tidigare som tagits fram av olika forskargrupper i USA och Storbitannien. Klimatskeptiker har försökt förklara de ökande temperaturkurvorna med att väderstationer som låg på landet på 1800-talet, 100 år senare kommit att ligga inne i en storstad med alla dess lokala värmekällor, men den effekten är mycket liten visar den nya studien. Resultaten bygger på delvis nya temperaturdata och använder en egen statistisk metod, men kommer alltså ändå till samma resultat som tidigare forskning.

Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, hoppas att det här nu får fler att börja tro på FNs klimatpanels rapporter.

- Om folk tror att man har fuskat så spelar det ju ingen roll vad någon annan forskare säger. Man kan ju alltid hävda att alla forskare är del i samma konspiration och då är det ju bra om någon utomstående kommer till samma resultat. Så på det sättet kan de ju vara ganska viktigt för allmänhetens bild av de här frågorna, anser klimatforskaren Gustav Strandberg på Rossby Centre.