Miljö

Minskade utsläpp av amoniak från Ringhals

Utsläppen av ammoniak har minskat från Ringhals kärnkraft. För knappt ett år sedan upptäckte Ringhals att man släppt ut mer ammoniak än vad man har tillstånd till. Men nu är utsläppen åter inom gränsen för vad som är tillåtet.

För att minska utsläppen har kärnkraftrverket bland annat sett till att minska inläckaget av luft till en av reaktorerna och minskat doseringen av ämnet hydrazin i kylvattnet.

De åtgärder som man gjort tycker länsstyrelsen är tillräckliga för att hålla sig inom gräsen för vad som är tillåtet.