Dan Eliasson försvarar Försäkringskassans linje

1:42 min

Försäkringskassans nya generaldirektör Dan Eliasson anser inte att myndigheten varit för hård i bedömningen av sjukreglerna som infördes 2008. I veckan kom domar från högsta instans som visar att Försäkringskassan gjort rätt, säger Eliasson i Ekots Lördagsintervju.

– De här domarna ligger redan i linje med hur vi arbetar. Det är vad vi anser. Vi fortsätter att tolka lagen som vi har gjort och vi har fått stöd av högsta instans. Det är på så sätt som lagen ska tolkas, säger han.

Det handlar om möjligheten att bli förtidspensionär. Med tre prejudicerande domar har högsta förvaltningsdomstolen för första gången prövat regeringens kritiserade sjukregler som infördes 2008.

Jurister på LO/TCO:s rättskydd gjorde en helt annan tolkning av de prejudicerande domarna i veckan, än vad Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson gör i dag.

Enligt LO/TCO-rättskydd ger överdomstolen tvärtom Försäkringskassan bakläxa. De menar att domarna istället borde leda till att kassan inte längre är så restriktiv i bedömningarna av rätten till förtidspension.

Sedan sjukreglerna ändrades har antalet som får bli förtidspensionärer minskat från 40 000 till 7 000 om året. En så låg nivå av nya förtidspensionärer har aldrig tidigare uppmätts i Sverige.

Dan Eliasson var tidigare generaldirektör för Migrationsverket och hans främsta uppdrag som ny generaldirektör på Försäkringskassan är att öka medborgarnas förtroende för myndigheten.

Han funderar på att införa muntliga samtal mellan handläggarna och klienterna, de sjuka, så att de faktiskt ska förstå varför Försäkringskassan ibland drar in ersättningen.

– Jag jämför med Migrationsverket. Där delger man en del beslut, de allra svåraste besluten muntligen och förklarar.

Är det något som ska ändras tycker du?

– Jag vet inte, jag vill fundera på det. Men jag tycker att det är ganska jobbigt om bilden är det kommer ett brunt myndighetskuvert med en svårförståelig formulering i någonting som är superviktigt i livet. Då känns det som att vi behöver göra någonting, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson, som var gäst i Ekots Lördagsintervju.