Moderaterna ger sig om svavelutsläpp

2:39 min

Regeringen kommer att införa kraven på kraftigt sänkta svavelutsläpp från fartyg i svenska farvatten från 2015. Det beskedet ger den nya miljöministern Lena Ek (C).

Moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter Swärd och handelsminister Ewa Björling har tidigare sagt att regeringen arbetar för att skjuta upp införandet för att underlätta för svensk industri.

Men enligt miljöminister Lena Ek är det inte aktuellt.

– Det här beslutet är ett väldigt viktigt steg på väg att minska sjöfartens utsläpp och kommer att leda till miljövinster och vinster för hälsan i det här regionerna, säger hon.

Det kan inte bli någon uppskjutning av kraven?

– I förhandlingarna ska vi verka för att vi får ett genomförande enligt överenskommelsen i den internationella sjöfartsorganisationen. Det är ett viktigt arbete.

Svavelhalten i fartygsbränslet sänks från 1,0 procent till 0,1 procent från och med 2015. Och det gäller fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön. Sverige var med och fattade ett enigt beslut i FN:s sjöfartsorgan IMO för tre år sedan. Nu pågår förhandlingar i EU om hur införandet av reglerna ska gå till.

Miljöminister Lena Ek och miljödepartementet förhandlar i nästa vecka vid EU:s miljöministermöte och enligt planerna även i december.

Lena Ek sa tidigare att en arbetsgrupp från miljö- och näringsdepartementen tillsatts för att försöka lösa konflikten inom regeringen i den här frågan. Men nu är beskedet att arbetsgruppen ska ägna sig åt åtgärder för att möjliggöra införandet av de skärpta utsläppskraven. 

Moderaterna, infrastrukturminister Catharina Elmsäter Swärd och handelsminister Ewa Björling, har tidigare lovat industrin, som befarar mycket stora kostnadsökningar för sjötransporterna, att regeringen arbetar för att skjuta upp införandet av kraven.

Men handelsminister Ewa Björling backar nu från det löftet. Det handlar om konkurrensfrågan inte om att skjuta fram införandet av kraven säger Ewa Björling.

– Sverige och länderna i Östersjön ska ha samma möjlighet till konkurrenskraft som övriga länder i EU. Det har hela tiden varit min utgångspunkt. Vi har inte lagt fokus på tidpunkter och halter, säger hon.

Miljöminister Lena Ek och Centerpartiet går segrande ur den interna regeringsstriden om svavelutsläppen för fartyg.

Enligt EU-kommissionen dör varje år 50 000 personer i EU till följd av luftföroreningar som svavelutsläpp.

Miljöminister Lena Ek ser införandet av skärpta utsläppskrav för fartyg som en seger efter fyrtio års miljökamp för Sverige

– Sverige har arbetat med svavelfrågorna aktivt sedan börjar på 1970-talet. Och det är en historisk framgång att få en internationell överenskommelse på det här området.