Skåne

Stor risk för patienterna vid datahaveri

Den datakrasch i sjukvårdens journalsystem i Skåne som inträffade i augusti innebar stora patientsäkerhetsrisker, även om inga allvarliga patientskador har rapporterats. Det skriver Region Skåne i den Lex Maria-anmälan som nu gjorts till Socialstyrelsen.

Datahaveriet innebar att 14 vårdcentraler och sjukhuset i Simrishamn inte kunde läsa patientjournaler, och besök fick skjutas upp.

Mottagningarna fick under en period arbeta i två parallella system, vilket ökade risken för fel.