Ödesmöte för euron - men inga beslut i dag

2:04 min

I morse inleddes EU:s kristoppmöte i Bryssel. Det har kallats ett ödesmöte för euron. Men det blir inga beslut i dag, utan först på onsdag i samband med ett extra toppmöte, där bara euroländernas regeringschefer är med.

Dagens möte kan ändå ge konkreta besked om hur mycket kapital europeiska banker behöver, bland annat för att täcka förluster som bankerna gör på lån till Grekland.

Den europeiska banktillsynsmyndigheten räknar med att bankerna måste fylla på sitt kapital med omkring 1 000 miljarder kronor, lika mycket som en svensk statsbudget.

När det gäller kapital till banker är statsminister Fredrik Reinfeldt besviken över att Sverige ännu inte har lyckats få igenom sitt förslag om en europeisk bankakut.

– Det hade förmodligen behövts en mer tydlig idé om en europeisk bankakut, efter den svenska lösningen av våra erfarenheter på 90-talet, säger Fredrik Reinfeldt.

Vid den svenska bankkrisen gick staten in och räddade problembanker, men krävde i gengäld att staten fick både ägande i och inflytande över bankerna.

Ytterligare en tung diskussionspunkt i dag är hur krisdrabbade EU-länder ska kunna få större lån än i dag, kan också komma. Det krävs om också Spanien och Italien hamnar i kris.

En annan känslig fråga är Tysklands krav på att skriva om EU:s fördrag på ett sätt som skulle innebära hårdare styrning och kontroll av euroländerna.

– Vi behöver mer av Europa. Fördragsändringar är inte tabu och det ska vi tala mer om i dag, sa Angela Merkel.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer att arbeta mot alla sådana förändringar. Han kommer att få stöd av Österrikes socialdemokratiske förbundskansler Werner Faymann.

– Ett ändrat EU-fördrag betyder ingenting för de akuta problemen eftersom det  kan dröja mellan tre och tio år innan en sådan förändring är genomförd, sa Österrikes förbundskansler.