Barn i kläm mellan två lagar

5:15 min

Det har nu gått snart en månad sedan två små barn som tvångsplacerats i ett familjehem utvisades tillsammans med sin föräldrar till Azerbajdzjan. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter i Sverige, även barn som söker asyl och nu vill UNICEF att barnkonventionen blir till svensk lag. Idag kan barn som är tvångsomhändertagna på grund av brister i familjen utvisas tillsammans med sin föräldrar. Det är en konflikt mellan två lagar, där utlänningslagen står över socialtjänstlagen. Reportage av Helén Palmqvist Novik. Diskussion med Christina Heilborn, jurist på Unicef och Mikael Cederbratt, moderat riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet.