Skärgårdsbo

Vill ha kompensation för skjutningar

Efter miljödomstolens förhandlingar med provskjutningar i Göteborgs södra skärgård i början av oktober har kompletteringar kommit in.

En Styrsöbo anklagar Försvaret för vilseledande information så att det inte gått att överklaga i tid.

Han uppskattar värdeminskningen på skärgårdsbornas fastigheter till två miljarder kronor och begär kompensation, som räknas in i de kalkyler som säger att det är för dyrt med övningar på annan plats.

Han anklagar också Försvaret för att bryta mot förvaltningslagen genom att inte svara på brev.

Andra kritiserar bristande bullerutredningar. En markägare säger att nya svävare och annat inte finns med i ansökan och att provskjutningarna inte speglade verkliga förhållanden.

Göteborgs stad pekar på hälsorisker: att ett stort antal människor får väsentligt försämrade levnadsförhållanden och att bostadsplaner hotas om Försvaret får skjuta i genomsnitt 416 skott i timmen 115 dagar om året.

Vid provskjutningarna på Styrsö - som många alltså påpekat var långt ifrån realistiska - uppmättes 75-80 dB i närheten av bostadshus. Göteborgs stad pekar på Naturvårdsverkets allmänna råd om maximalt 65 dB i friluftsområden och max 70 dB dagtid och 60 dB nattetid vid bostäder.

Kommunen vill inte tillåta stora internationella övningar och absolut inte sommartid när skärgårdsbefolkningen mer än fyrdubblas.

Också fågellivet gör sommaruppehållet till en stridsfråga. En markägare kritiserar att Försvaret använder gamla och felaktiga uppgifter om fågelbestånd som hotas.

Miljö- och klimatnämnden vill ha ett års prövotid innan Försvaret får sitt miljötillstånd och kräver att föroreningar från övningarna undersöks.

Länsstyrelsen skriver att skjutningar 70 nätter om året inte är rimligt, utan föreslår max 25 nätter. Det ska Länsstyrelsen ha framfört redan vid förhandlingen den 4 oktober. En del kallade efteråt förhandlingen för farsartad, bland annat beroende på bristande mikrofonteknik och akustik i den fullsatta möteslokalen i Folkets Hus.