Miljoner till skidanläggningarna

Ett projekt som bland annat ska få ner energianvändningen på skidanläggningar här i länet har beviljats 2,1 miljoner kronor i EU-stöd.

Det är Värmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro län tillsammans med flera norska kommuner, som ingår i projektet.

Förutom energibesparingar ska även användningen av förnybar energi öka på skidanläggningarna som deltar.

Projektet har även fått pengar från den norska delen av Interreg-programmet.