Östergötland

Dopningen på gym ska kartläggas

Länsstyrelsen har fått statliga pengar för arbete mot dopning på framför allt gym. Det är Folkhälsoinstitutet som har beviljat sammanlagt sju miljoner kronor som fördelas på tio projekt runt om i landet.

I samarbete med länets idrottsförbund, polisen och inledningsvis de tre kommunerna Norrköping, Linköping och Motala ska man börja med att kartlägga hur utbredd dopningen är på gymmen.

I de tre kommunerna handlar det i första hand om ett tiotal gym.