Västerbotten

Ännu inga fall av säsongsinfluensan

Säsongsinfluensan har inte kommit till länet än, men enligt smittskyddsläkaren bör de som tillhör riskgrupperna vaccinera sig.

– Det finns inga kända fall av influensan än, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Vaccineringen inleddes den 11 oktober och Stenmark poängterar att det är bra om de personer som hör till riskgrupperna vaccinerar sig.
Riskgrupperna är äldre personer, personer med kroniska sjukdomar, gravida samt personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.