Eksjö

Kvinnlig patient ofredade män

Trots att en kvinnlig patient, som var intagen på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö, ofredade fler manliga patienter dröjde det en vecka innan kliniken vidtog några åtgärder.

Nu får Höglandssjukhuset kritik från Socialstyrelsen. Enligt den Lex-Maria utredning som gjorts borde Höglandssjukhuset satt in extravak direkt, vilket hade kunna förhindra att flera manliga patienter blev ofredade.