Petzäll tvångsomhändertagen för missbruk

Den före detta sverigedemokraten, riksdagsledamoten William Petzäll, har tvångsomhändertagits enligt lagen om vård av missbrukare efter ett beslut i Förvaltningsrätten i Göteborg. Av beslutet framgår att han har missbrukat metadon och valium och tagits in på sjukhus flera gånger.

Enligt sitt juridiska ombud vill Petzäll inte bli omhändertagen utan på frivillig väg bli kvitt missbruket. Han har sökt behandling och varit inlagd på behandlingshem vid två tillfällen.

För en månad sedan lämnade William Petzäll Sverigedemokraterna och förklarade att han ska sitta kvar som så kallad politisk vilde i riksdagen fram till nästa val 2014 och driva missbruksfrågor.

Han har än så länge skrivit två motioner i ärendet. Därmed behåller han också sitt arvode på 56 000 kronor i månaden som riksdagsledamot.

Det finns ingen särskild närvaroplikt för en riksdagsledamot, uppdraget är ett förtroendeuppdrag ledamoten har fått av väljarna och det är endast en domstol som kan ta ifrån en ledamot sitt uppdrag och därmed ersättningen.

I så fall måste ledamoten ha gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst två års fängelse.