استقبال بسیار از کنسرت مشترک داریوش و فرامرز اصلانی

16 min

شب گذشته، بیست و سوم اکتبر، کنسرت مشترک داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی درگلوبن  استکهلم در میان استقبال بسیار گرم حاضران برگزار شد. صدای دوستت داریم به داریوش و فرامرز اصلانی مدام در سالن شنیده می شد.  مانند همیشه داریوش در فاصله ی  میان  ترانه هایش به مسائل اجتماعی پرداخت که با وجود انتقادی بودن آن نسبت به برخی از عادت های ایرانیان همچنان با صدای کف زدن  و ابراز احساسات حاضران روبرو بود. داریوش در این کنسرت  از جمله گفت  که در  نظر دارد در ترانه های جدیدش به برخی از این عادات ها بپردازد. صبح روز گذشته، یعنی ساعاتی پیش از اجرای کنسرت، با داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی از جمله پیرامون همکاری آن ها با یکدیگر گفتگوئی داشتم که در این جا می توانید کامل آن را بشنوید. برگزاری کنسرت مشترک داریوش و فرامرز اصلانی را محسن حکیم الهی به عهده داشت. 
  
 زینت هاشمی