Euroländer kan komma söka hjälp utanför Europa

1:37 min

En av de stora debattfrågorna i Europa är om det ska införas euroobligationer, något som kan tolkas som ett steg mot ett Europas förenta stater. Nu verkar ett sådant system vara på väg att smygas igenom, under ett annat namn.

En av nyheterna under helgens EU-toppmöte var att euroländerna funderar på att söka nödhjälp utanför Europa. Den räddningsfond som euroländerna redan skapat är för liten. Den har inte en chans att förhindra katastrofen om stora länder som Italien och Spanien skulle drabbas av så kallad greksmitta.

Och samtidigt har de övriga euroländerna små möjligheter att ösa in pengar i räddningsfonden. Frankrike har till exempel så skakiga statsfinanser att landet redan hotas av en nedgradering av värderingsinstituten.

Så nu finns två förslag kvar till hur Europa ska skrapa ihop räddningspengar. Det ena är helt nytt: Det ska skapas ytterligare en fond. Det smidiga namnet är "En investeringsmekanism för särskilda ändamål", fritt översatt.

Och där ska tillväxtländer som Kina och Brasilien lockas att satsa sina pengar, kanske tillsammans med oljerika Norge. Via den mekanismen ska de satsa pengar på skakande europeiska ekonomier, är tanken.

Det kan ju tyckas som ett självmordsprojekt. Men tanken är att varje investering i den mekanismen ska ha en försäkring från den existerande räddningsfonden. Det vill säga eurozonen lovar att betala en rejäl del av eventuella förluster till kineser och norrmän.

Likheten med de omdiskuterade euroobligationerna är slående. De friska länderna i eurozonen går alltså i ett slags borgen för de sjuka grannarna.