Fritidshem har svårt tackla stora barngrupper

5:54 min

Fritidshemmen ska enligt den nya skollagen erbjuda mer pedagogisk utveckling men samtidigt som barngrupperna blivit allt större över hela landet så har inte antalet pedagoger ökat. Det är därför svårt att leva upp till de nya kraven. Madeleine Blidberg har besökt från Fjällskolans fritidshem i Göteborg, hör hennes reportage och hör även Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, och Maria Stockhaus, moderat ordförande i utbildningsberedningen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och kommunalråd i Sollentuna. Kl 06:37.