NORRBOTTEN

Var fjärde friskola får nobben

Hittills har bara var fjärde ansökan om att starta eller bygga ut en friskola nästa läsår fått godkänt av Skolinspektionen.

En vanlig orsak till avslag är att huvudmannen inte ordnat med företag som kan ta emot elever på praktik.

Ohållbara elevprognoser eller avsaknad av skolbibliotek är andra orsaker, enligt ett pressmeddelande.

Skolinspektionen har fått in 767 friskoleansökningar inför nästa läsår och har fattat beslut om 80 procent av dessa.