Avgörande beslut väntas på toppmöte

2:50 min

I Bryssel möts i morgon kväll EU:s regeringschefer igen för att bli klara med besluten om att möta eurokrisen. Mötet är en direkt fortsättning av det toppmöte som hölls i söndags.

– Det är ju ett antal beslut som nu måste få plats och det är rimligt att vi når de besluten i slutet på veckan, säger finansminister Anders Borg.

Besluten det gäller är hur EU:s räddningsfond, EFSF, ska kunna låna ut mer pengar och framför allt om hur Greklands enorma skuld ska skrivas ner och hur stora förluster bankerna ska ta då.

Det stora problemet är att de ekonomiska experterna är osäkra på vad som händer när bankerna förlorar mycket stora belopp. Anders Borg håller med om att ingen riktigt vet vad som kommer att hända.

– Det är klart att det råder en enorm osäkerhet om det, vi vet att de grekiska statspapperna motsvarar flera procent av det egna kapitalet i Europas banker. Det är klart att det här är ett väldigt osäkert och besvärligt beslut att ta.

– Det är därför de andra delbesluten kring förstärkningen av EFSF, hur man säkrar att de olika euroländerna faktiskt kan låna på marknader och hur banker ska kunna förstärka sitt kapital måste vara på plats innan man kommer till den grekiska frågeställningen.   

Gör du bedömningen att det finns risk att man fattar ett beslut som gör att man utlöser ett ekonomiskt kaos?

– Kaos är ett starkt ord men det kommer sprida osäkerhet och det är därför de här andra åtgärderna är så viktiga.

Vad skulle osäkerheten kunna innebära konkret?

– Om man skriver ned de grekiska statsobligationerna så innebär det att de banker som har dem i sin balansräkningar så förlorar de helt enkelt de pengarna.

Från början var det tänkt att EU-länderna utanför euron inte skulle få vara med på toppmötet. Nu blev det ändå så att bland annat Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt får vara med när besluten om nytt kapital till banker ska tas. 

Sverige får vänja sig vid att euroländernas samarbete blir allt tätare, sa Reinfeldt när han frågades ut i riksdagens EU-nämnd, men han varnade också för riskerna med det.

– Det vi bör bevaka är att vi tror att det lätt kan glida över frågor som berör alla medlemmar i EU till eurozonsmötena.