sörmland

Höjd beredskap efter nyupptäckt fästingsjukdom

1:17 min

Infektionskliniken i Sörmland har höjt beredskapen för att ta emot sörmlänningar som drabbas av den nya fästingburna sjukdomen Neo.

Svenska forskare har nyligen upptäckt Neo, som kan ge blodproppar.

I morse fick läkarna på länets infektionsklinik information om sjukdomen, så att de kan fånga upp sörmlänningar som söker vård för de här symptomen. En relativt komplicerad analys av blodet krävs för att få svar på om man bär på bakterien.

I Sörmland finns ännu inga kända fall, men bakterien kan vara lika vanlig som borrelia bland fästingar. Det visar studier på gnagare och fästingar i södra Sverige.

Ungefär var tionde fästing bedöms bära på bakterien.

Maria Remén som är biträdande smittskyddsläkare på infektionskliniken i Sörmland säger att en del av symptomen är hög feber, frossa och allmän sjukdomskänsla.

– Det ger även influensaliknande symptom i form av värk i kroppen och man kan även kännas sig omtöcknad. Sedan finns det rapporterat att det också har orsakat blodproppar i ben och lungor och det skulle i sådana fall ge svullnad i benen eller svårigheter att andas. Men symptomen är allmänna för de allra flesta allvarliga infektioner det vill säga feber och frossa, förklarar Maria Remén.

Hur har ni förberett er för att kunna ta emot sörmlänningar som kan ha blivit smittade?

– Det behövs inga speciella lokaler eller någon speciell uppmärksamhet hos allmänheten kring det här. Det finns nio fall rapporterade i världen, varav två i Sverige. Sjukvården i Sörmland behöver inte organiseras på något speciellt sätt för att ta hand om patienter som kan ha blivit smittade.

Men hur stor är risken att man har blivit smittad om man har haft en fästing?

– Jag bedömer att det är en liten risk att sörmlänningar blir smittade utifrån den information och det vi vet idag, förklarar Maria Remén.