Ånge

Mer pengar till skogskommunerna

1:48 min

De fattiga skogskommunerna kommer att få mer pengar till vård, skola och omsorg. Enligt ekonomen Sandro Scocco är det resultatet av det förslag som nu finns för att göra om skatteutjämningssystemet.

Skatteutjämningssystemet betyder förenklat att rika kommuner, ofta i storstadsområdena måste dela med sig till fattiga kommuner som i skogslänen. Det här för att alla medborgare ska kunna få samma vård, skola och omsorg.

Nästa år ska regeringen besluta om hur det nya skatteutjämningssystemet ska utformas och 2013 ska det genomföras. Sandro Scocco, ekonom och drivande i skogslänens tankesmedja policynet, menar att som förslaget ser ut nu så kommer det att bli mer pengar till fattiga kommuner i länet.