sörmland

Eskilstuna och Katrineholm toppar skolundersökning

I Katrineholm och Eskilstuna fullföljer 85 procent av eleverna sin gymnasieutbildning inom tre år och i Nyköping är det 83 procent. Det är bäst resultat i Sörmland.

Genomsnittet i landet för fullföljd gymnasieutbildning ligger på 77 procent. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Under de senaste fyra åren har elevernas resultat varit relativt stabila på nationell nivå, både vad gäller hur stor andel av eleverna som klarar gymnasieskolan och deras genomsnittliga betygspoäng.

Flera kommuner har också stadigt lyckats förbättra sina resultat inom de olika områdena.