Nästan varannan mamma vill bli hemmafru

5:58 min

Enligt en undersökning bland medlemmar på sajten familjeliv.se vill nästan varannan mamma bli hemmafru. Allra vanligast är önskan bland mammor i åldrarna 18-29, där 53 procent ville vara hemma på heltid.

Eva Schmitz, universitetslektor inom sociologi på högskolan i Halmstad.  Hon kallar trenden för en "backlash" efter arbetet kvinnorörelsen gjorde på 70-talet, då hon var med.