Rödgröna kommuner ger mest till föreningsidrott

2:30 min

Rödgröna kommuner ger mer i ekonomiskt stöd till idrottsföreningar än vad alliansstyrda kommuner ger. Det visar Ekots genomgång av Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning, som presenteras i dag.

Catarina Laestadius är ungdomsansvarig för BBK:s handbollslag i socialdemokratiska Bodens kommun, där stödet i år ligger på 2 400 kronor per kommuninvånare.

– Bidraget är viktigt för att idrotten kostar mycket pengar. Och skulle varje idrottstjejs- och killes familj behöva bekosta det själv så är det långt ifrån alla som skulle kunna bedriva handboll som idrott, säger hon.

BBK:s juniorlag har handbollsträning i Hildursborgshallen i Boden som är en av de kommuner i landet som lägger mest pengar på föreningsidrotten.

– Den konkreta vinsten är att människor som bor här mår bra. Och att särskilt de unga som bor här trivs här och fortsätter att bo här och inte flyttar härifrån, säger Béatrice Öman som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Men finns det inte risk att ni glömmer bort andra verksamheter om ni stöttar idrotten så mycket?

– Det kan jag hålla med om att det kan hända och trivsel måste fördelas på alla fritidsgrenar och inte bara på idrott.

278 av landets kommuner har svarat på Riksidrottsförbundets enkät om hur de stöttar idrottsföreningar utifrån lokalsubventioner, driftsbudget av kommunala idrottsanläggningar, anläggningsstöd till föreningsägda anläggningar, och det lokala aktivitetsstödet till ungdomsverksamheten i idrottsföreningarna.

Och storleken på stödet till landets drygt 20 000 idrottsföreningar varierar kraftigt. I vissa kommuner ligger stödet på ett par hundra kronor per invånare, medan andra kommuner bidrar med över 2 900 kronor.

Stockholm stad, landets största kommun avsätter motsvarande 374 kronor per Stockholmare i föreningsstöd i år. Men moderata idottsborgarrådet Regina Kevius tycker inte att man ska stirra sig blind på den siffran eftersom bygget av nya idrottsanläggningar inte är medräknat.

– Vi har invigt Skanstullshallen nyligen, vi har invigt två stycken utomhusgym som uppskattas av väldigt många Stockholmare, säger hon.

Svaren i Riksidrottsförbundets enkätundersökning visar också att över hälften av de rödgröna kommunerna satsar 1 000 kronor eller mer per invånare. Bland de helröda är det en tredjedel som gör det. Och av de alliansstyrda kommunerna en fjärdedel.

Fast Regina Kevius tror inte det finns någon ideologisk förklaring till det.

– Nej, det tycker inte jag. Jag tror att alla partier tycker att det är viktigt att satsa på idrotten. Sedan om man lägger det på anläggningar eller föreningar, huvudmålet är att få fler människor i rörelse, säger Regina Kevius, moderat idottsborgarråd i Stockholm.

Fotnot: 278 av landets kommuner har svarat på Riksidrottsförbundets enkät om hur de stöttar idrottsföreningar under 2011. Kommunerna har angett stöd i fyra kategorier: 1) lokalsubventioner till föreningar, 2) driftsbudget av egna kommunala idrottsanläggningar, 3) anläggningsstöd till föreningsägda anläggningar, 4) föreningsstöd(tex det lokala aktivitetsstödet, LOK).  Alla kommuner har inte angett svar i samtliga stödkategorier. Listan över de tio kommuner som ger minst i stöd baseras på kommuner som kunnat svara i alla stödkategorier.