Fler ingenjörer väljer att lämna krisande Saab

1:50 min

Den akuta krisen för Saab har pågått i mer än ett halvår. Trots det väljer få anställda att lämna företaget, även om de blivit fler efter sommaren. De flesta som slutar är ingenjörer, vilket beror på att det är många arbetsgivare som är på jakt efter erfarna ingenjörer.

Volvo Personvagnar är ett exempel på företag som letar efter nya ingenjörer. I augusti började den före detta Saabingenjören Andreas Hillby där.

– Jag har alltid varit entusiastisk för det jag jobbat med och alltid trivts bra. Arbetet har alltid varit något jag ser som något fantastiskt, helt enkelt. Det är den känslan man vill försöka behålla, säger Andreas Hillby.

– Sen är det bara tragiskt när man kommer till slutsatsen att man måste flytta på sig för att kunna få fortsätta med något som man faktiskt är intresserad av.

Var det ett enkelt beslut?
– Det är ett beslut som växer fram under lång tid. Beslutet att säga upp sig var rationellt enkelt att ta, däremot känslomässigt svårare, säger Andreas Hillby.

Trots krisen på Saab i Trollhättan är personalomsättningen låg. Men sedan i somras har fler ingenjörer än vanligt sagt upp sig.

Akademikerföreningen Sveriges ingenjörer, som organiserar ungefär hälften av Saabs ingenjörer, säger att omkring 15 procent av deras medlemmar har valt att sluta i år. Det handlar om mellan 50 och 60 personer.

– Det är något högre än normalt, säger Per Bränneby, ordförande för Sveriges ingenjörer.

Vad brukar det ligga på normalt?
– Mellan 5 och 10 procent, men det är väldigt konjunkturberoende.

Även fackförbundet Ledarna ser att fler än vanligt slutar, medan Unionen inte har några siffror. Däremot är det få metallare som sagt upp sig.

Att det är just ingenjörer som slutar på Saab beror på att det finns en god arbetsmarknad för dem. Volvo Personvagnar har anställt omkring 25 ingenjörer från Saab hittills i år – och det kan bli fler.

– Det finns ju en väldigt hög kompetens – en erkänt hög kompetens – hos Saabs tekniker och ingenjörer. Naturligtvis är de intressanta även för Volvo Personvagnar, säger Per-Åke Fröberg, presschef på Volvo Personvagnar.

Hör ett längre reportage på temat i eftermiddagens .