Moderat historia under lupp

7:06 min

Luddiga formuleringar om Moderaternas roll i kampen mot apartheid och för kvinnlig rösträtt har vållat debatt om historieförfalskning. Hur viktig är kunskaperna i historia när man ska beskriva sitt parti? Samtal med Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.