Västerbottens län

Protester mot nedskärningar av vården i inlandet

Företagarnas lokala föreningar i Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman och Sorsele protesterar kraftigt  mot indragningar av akutvårdsplatser och ambulans i inlandet. Redan idag är servicen i glesbygden, för människor som drabbas av sjukdom, under all kritik enligt företagarna och ytterligare försämringar  kommer att göra det svårare att rekrytera arbetskraft.

Företagarna avslutar sitt brev till landstingsledningen med att påminna dem om att hälso och sjukvård ska vara lika för alla medborgare, oavsett ålder, kön eller bostadsort.